Пам’ятка учня Вимоги до поведінки під час державної підсумкової атестації

Написав Administrator on .

1.Під час державної підсумкової атестації учні мають право:

1.1.Задавати організаційні питання, що не стосуються змісту атестаційних завдань.

1.2.Оскаржити процедуру ДПА чи її результати в триденний термін після їх оголошення.

2. Під час проведення державної підсумкової атестації учням заборонено:

2.1. Заважати одне одному, спілкуватися, передавати різні речі, тощо.

2.2.Задавати викладачу запитання, що стосуються змісту атестаційних завдань .

2.3.Виходити з аудиторії по декілька осіб(Дозволяється виходити лише по одному учню).

2.4.Виносити за межі аудиторії бланки та проштамповані аркуші.

2.5.Користуватися мобільними телефонами фото- та відеоапаратурою, друкованими та рукописними матеріалами(підручниками, посібниками, конспектами),що можуть бути використані,як додаткові джерела інформації, необхідної для виконання атестаційної роботи.

3.Під час державної підсумкової атестації учні зобов’язані:

3.1.Залишити речі, не передбачені процедурою проведення державної підсумкової атестації, у спеціально відведеному для цього в аудиторії місці.

3.2.Дотримуватися тиші.

3.3.Здавати атестаційній комісії роботу у разі виникнення потреби вийти з аудиторії.

3.4.Здати атестаційну роботу та покинути аудиторію у разі порушення дисципліни та недотримання процедури ДПА, під час виконання атестаційної роботи.

3.5.Здати атестаційну роботу після закінчення.