Викладачу - предметнику

Написав Administrator on .

             До проведення державної підсумкової атестації необхідно:

-вивчити з учнями весь матеріал навчального предмета, актуалізувати вже засвоєний програмовий матеріал;

-ознайомити учнів з методичними рекомендаціями щодо проведення ДПА з навчального предмета;

-проінформувати учнів про організаційні моменти проведення ДПА;

-проводити консультації за графіком; починати консультацію з повторення того програмового матеріалу, який учні засвоїли найгірше; для проведення консультацій підготувати, крім теоретичних матеріалів, практичні завдання;

- напередодні ДПА нагадати учням час та місце його проведення, підготувати робочі місця та навчальний кабінет, прибрати з приміщення все зайве, підготувати папір, запасні ручки, тощо;

У день проведення ДПА викладачу необхідно:

- за 40 хвилин до початку проведення ДПА бути присутнім у навчальному кабінеті;

- перевірити готовність навчального кабінету, підготувати місце для особистих речей учнів та членів атестаційної комісії;

- отримати матеріали для проведення ДПА;

- за 15 хвилин до початку ДПА запросити учнів до навчального кабінету;

- перевірити наявність учнів, зачитавши список групи з протоколу,(тих учнів, які звільнені від ДПА за хворобою та які є переможцями обласних та Всеукраїнських олімпіад, не вписувати в протокол).

   Відмітити відсутніх учнів, з'ясувати причини відсутності, внести відповідні записи до протоколу.

       Під час організаційної частини державної підсумкової атестації викладач має:

- провести вступну бесіду та інструктаж( представити голову та членів атестаційної комісії;нагадати як оформляти роботу; роз'яснити у якому порядку виконувати завдання атестаційної роботи; сказати скільки часу відведено на виконання атестаційної роботи; тривалість виконання атестаційної роботи слід записати на дошці; нагадати де і коли можна ознайомитися з результатами державної підсумкової атестації; повідомити вимоги щодо поведінки учнів під час ДПА);

- роздати проштамповані аркуші та атестаційні завдання, перевірити якість друку;

- проставити номери варіантів у протокол.

     Лише після цього викладач - предметник може оголосити про час початку та закінчення роботи, записавши це на дошці.

Під час державної підсумковї атестації викладачу необхідно:

- намагатися підтримувати учнів поглядом, усмішкою;

- контролювати дотримання процедури проведення ДПА;

- при виявленні порушень учнями порядку проведення ДПА, звернутися до голови атестаційної комісії;

- перерахувати роботи після того, як усі учні закінчили виконувати атестаційні завдання та здали їх.

Після закінчення ДПА:

- атестаційна комісія, після відпочинку перевіряє роботи;

- голові атестаційної комісії необхідно поставити свій підпис на аркуші, де виконана робота кожного учня;

-у кінці перевіреної роботи виставляється оцінка, поряд-підписи голови атестаційної комісії та її членів(першим після голови комісії ставить підпис викладач – предметник , потім всі інші члени комісії);

                                

                         11 (одинадцять)

                         Голова комісії     підпис     Прізвище, ініціали

                         Члени комісії     підпис     Прізвище,ініціали

                                                       підпис     Прізвище,ініціали

                                                      підпис     Прізвище,ініціали

- результати перевірки відразу заносяться до протоколу,який також підписується атестаційною комісією за вищезазначеним зразком;

- звіряються бали, занесені в протокол з оцінками, що виставлені за перевірену роботу;

        

             Опрацювання результатів державної підсумкової атестації:

- результати державної підсумкової атестації учням оголошує голова атестаційної комісії або викладач - предметник у день проведення ДПА або на другий день, але обов'язково до початку ДПА з іншого предмета;

- у разі якщо учень не згідний з результатами роботи з певного предмета, він має право не пізніше 3-х робочих днів з часу оголошення оцінок подати апеляцію до апеляційної комісії;

- бали, отримані учнями за державну підсумкову атестацію з певного предмета, без зазначення дати виставляються у класному журналі у колонці з написом « ДПА» після колонки з написом «Річна».

- якщо учень звільнений від державної підсумкової атестації, як переможець олімпіад або конкурсів МАН, то в класному журналі в графі «річна», та в графі «ДПА», а також в додаток до документа про освіту виставляється 12 балів(незалежно які оцінки були за семестр);

Оцінки з ДПА у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту враховуються при визначені середнього бала атестата, відповідно до рекомендацій МОНУ.

Класним керівникам:

- провести класні батьківські збори щодо завершення навчального року та проведення ДПА

- ознайомити учнів з порядком закінчення навчального року та проведенням ДПА, розкладом ДПА та складом атестаційних комісій;

- надрукувати пам'ятку «Вимоги до поведінки учнів під час ДПА» та надати кожному випускникові.

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам’ятка

Вимоги до поведінки учнів під час державної підсумкової атестації

1.Під час державної підсумкової атестації учні мають право:

1.1.Задавати організаційні питання, що не стосуються змісту атестаційних завдань.

1.2.Оскаржити процедуру ДПА чи її результати в триденний термін після їх оголошення.

2. Під час проведення державної підсумкової атестації учням заборонено:

2.1. Заважати одне одному, спілкуватися, передавати різні речі, тощо.

2.2.Задавати викладачу запитання, що стосуються змісту атестаційних завдань .

2.3.Виходити з аудиторії по декілька осіб(Дозволяється виходити лише по одному учню).

2.4.Виносити за межі аудиторії бланки та проштамповані аркуші.

2.5.Користуватися мобільними телефонами фото- та відеоапаратурою, друкованими та рукописними матеріалами(підручниками, посібниками, конспектами),що можуть бути використані,як додаткові джерела інформації, необхідної для виконання атестаційної роботи.

3.Під час державної підсумкової атестації учні зобов’язані:

3.1.Залишити речі, не передбачені процедурою проведення державної підсумкової атестації, у спеціально відведеному для цього в аудиторії місці.

3.2.Дотримуватися тиші.

3.3.Здавати атестаційній комісії роботу у разі виникнення потреби вийти з аудиторії.

3.4.Здати атестаційну роботу та покинути аудиторію у разі порушення дисципліни та недотримання процедури ДПА, під час виконання атестаційної роботи.

3.5.Здати атестаційну роботу після закінчення.