Перелік завдань

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ,

які повинен виконати молодий викладач

протягом першого року роботи в ліцеї

ü Розробка поурочно-тематичного планування з урахуванням особливостей групи і навчальних програм.

ü Розробка тестових завдань для проміжного і тематичного контролю.

ü Розробка різнорівневих контрольних робіт для проміжного і тематичного контролю.

ü Розробка способів ліквідації прогалин у знаннях учнів з урахуванням вхідного контролю.

ü Розробка планів уроків різних типів.

ü Розробка сценаріїв навчальних занять і позакласних заходів.

ü Аналіз результатів досягнень учнів.

ü Аналіз навчального заняття.

ü Підготовка і проведення занять з батьками учнів за однією з педагогічних проблем.

ü Проведення різноманітних заходів з учнями.