Панорама педагогічного досвіду

Ірина Марія Миколаївна

Працює в Глибоцькому професійному ліцеї з 1985 року. Освіта – Тираспільський державний педагогічний інститут Фізико-математичний факультет за

спеціальністю «Вчитель математики, фізики» (1985)

“В роботі з дітьми головним є забезпечення розвитку особистості

кожного учня, його творчого потенціалу. Відносини з учнями

будую на принципах співробітництва, співтворчості.

Усвідомлюючи, що класний керівник є для підростаючого покоління

духовним посередником між суспільством і учнем, прагну

створити сприятливі умови для формування особистості, внести

необхідні корективи у процес виховання, скоординувати зусилля

педагогів, сім’ї. В своїй роботі керуюся принципом: допомогти

учню знайти свій ключ до успіху, створити умови, у яких він

розкриватиме свої здібності, творитиме своє життя, зростатиме

духовно, творчо, інтелектуально й самовдосконалюватиметься”.


 

Дерев’янко Віктор Іванович

Працює в нашому ліцеї з 1971 року. Освіта –Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут “Механізація сільського господарства”, інженер-механік (1980 р.)

“Важливим є прищепити любов учнів до свого предмету. На

уроках використовую розроблені дидактичні

матеріали, методичні розробки уроків та технічні засоби

навчання. Також використовую макети вузлів, деталей автомобілів,

тракторів, що сприяє більш ефективному використанню

навчального часу та засвоєння учнями матеріалу. На уроках

учням цікаво, вони із задоволенням виконують

завдання, які поставлені перед ними, виховую стійкий

пізнавальний інтерес до знань в учнів, намагаюсь зацікавити

предметом”.


Плахотна Людмила Петрівна

Працює в Глибоцькомупрофесійному з 1984 р.Освіта – Київськийінженерно-будівельний інститут“Міське будівництво”, інженер-будівельник (1986 р.)

“Впроваджую міжпредметні зв’язки професійно-практичичної

підготовки з предметами професійно-теоретичної

підготовки та загальноосвітніх дисциплін, що забезпечує

поглиблене вивчення теоретичного матеріалу та

допомагає учням застосувати здобуті знання на практиці.

Велику увагу приділяю комплексно-методичному

забезпеченню уроків виробничого навчання.

Розроблені інструкційно-технологогічні карти,

індивідуальні карточки-завдання, тести до перевірочних робіт

ефективно використовую в навчально-виховному процесі”.