Адреси досвіду

Ø Палійчук Н.Й. Організація методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах /Матеріали до серпневих конференцій педагогів області.-Чернівці, 2003.- с.3-9.

Ø Палійчук Н.Й. Удосконалення оцінювання рівня навчальних досягнень учнів – вимога часу / Матеріали до серпневих конференцій педагогів області.- Чернівці, 2006.- с.3-7.

Ø Палійчук Н.Й. Формуємо творчу особистість учителя. Робота з молодими вчителями.//Сільська школа.- 2006.-№28-30, с.3-13.

Ø Палійчук Н.Й.Шкільне методичне обєднанняшкола становлення і удосконалення педагогічної майстерності вчителя./ Матеріали до серпневих конференцій педагогів області.- Чернівці, 2008.- с.3-8.

Ø Байзетінова Г.В., Григор'ева О.В. Формування ціннісних орієнтацій упідлітків батьки яких тривалий час перебувають за кордоном / Науковийчасопис НПУ їм. М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: зб. наукових праць. – Київ НПУ їм. Драгоманова. – 2006. – №15(39).- С.102-110.

Ø Гончарук М.М. Інноваційна діяльність педагогів області / Математичний вісник. – Чернівці, 2005. – В. 3. – С. 40-43.

Ø Біляніна О.Я. Роль технологічної грамотності вчителя математики для формування його методичної компетентності / Математичний вісник. –Чернівці, 2005. – С. 48-52.

Ø Біляніна О.Я. Основні питання підготовки та проведення особистісноорієнтованого уроку математики. – Математичний вісник. –Чернівці, 2005.– С. 58-62.

Ø Біляніна О.Я. Про роль систематизації та узагальнення знань та вмінь учнів у навчально-виховному процесі. – Математичний вісник. – Чернівці, 2005. – С. 113-122.

Ø Руда Г.В. Професійна взаємодія соціального педагога і практичного психолога в освітньому закладі // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. Випуск 392. – Чернівці: Рута, 2008 – 135-139.

Ø Романовська Д.Д., Собкова С.І. Психологічний супровід організації роботи з батьками в освітніх навчальних закладах. Методичний посібник. – Чернівці: Технодрук, 2004. – 124 с.

Ø Шпортій Т.Г., Собкова С.І. Методичні рекомендації щодо організації просвітницько-профілактичної роботи з формування культури репродуктивного здоровя учнів в закладах освіти. // Соціально-психолоігічна профілактика негативних явищ в учнівському середовищі. Методичний посібник за матеріалами обласної науково-практичної конференції. // укл. Руда Г.В., Собкова С.І. – Чернівці: Технодрук, 2007. – с. 45-51.

Ø Унгурян І. Технологія побудови інтегрованого уроку іноземної мови в початковій школі.//Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 361. Педагогіка і Психологія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 123-127.

Ø Куриш С. Загальні аспекти використання нових інформаційних технологій у процесі навчання англійської мови. //Викладання іноземної мови як мови фаху в контексті глобалізації освіти. Збірник наукових праць. Випуск 2. – Львів. – 2007. – С. 101 – 113.

Ø Р.Вацеба. Теоретичні основи семантико-морфологічного групування слів, наділених категоріями відмінюваності, у граматиці Ж. ПальсграваФілологічні науки. Збірник наукових праць Камянець-Подільського університету.–В.7.- С.134-140.