Викладання історії як метод формування сучасної особистості (уроки партнерства)

Дати освіту і не вселити моральних принципів –
значить виховати ще одну загрозу суспільству.
 Теодор Рузвельт
          В наш час,  коли світ стоїть на порозі великих катаклізмів, економічних криз і нестабільності важливо сформувати у кожного учня незалежний світогляд з принципами біблійної моралі та законності. Адже на сьогодні багатьом вчителям важко достукатися до свідомості кожного учня, зрозуміти його почуття і думки. Причиною цього є багато різних факторів: комп’ютерні ігри в Інтернеті, шкідливі звички, малозабезпеченість сімей в яких виховуються діти і навпаки надмірна розбещеність, недостовірна інформація з вулиці, постійне перекручування фактів через призму фінансової залежності і політики. Все це викликає у рядового учня апатію до навчання та формує з нього космополітичного індивіда, який не має власної думки, позиції, повністю відсутнє почуття патріотизму. Такий учень довго не зможе правильно зорієнтуватися в сучасному суспільстві через  власні помилки у відносинах з людьми. Тому важливим фактором при викладанні історії є її зв'язок з сьогоденням і формуванням світогляду особистості – Громадянина Майбутнього, який швидко пройде процес первинної соціалізації і понесе у суспільство всі позитивні чесноти і патріотизм.
          Основним методом викладання є урок. Проте урок не звичайний стандартний, а урок партнерства.  Це система нестандартних уроків, яка сприяє формуванню історичного мислення учнів, загальному розумінню історичного процесу в його різноманітності і суперечностях.  На цих уроках крім традиційних потрібно використовувати інтерактивні технології навчання, все це в комплексі формує навчальні, соціальні, інформаційно-комунікативні та інші компетенції учнів. Ці уроки відрізняються творчим партнерством із школярами, індивідуальними підходами до кожного учня, впровадженням компетентнісно-зорієнтованого навчання, чіткістю побудови уроків, логічністю завершення кожного його етапу, прийомами моделювання  тощо. Безсумнівно такі уроки не можна провести 1 вересня, до них треба учнів готувати розповідаючи матеріал та пов’язуючи його з необхідною інформацією про життєві орієнтири.
           Основною ланкою на уроках партнерства є людиноцетризм  в історії. Викладач надає незалежну інформацію про певну історичну особу, що в свою чергу повинно викликати в учнів певні відчуття, виробляється ставлення до даної особи. Свобода дій стимулює учнів і вони починають самостійноосмислювати факти, пояснювати закономірності їх розвитку через призму минулого й сучасного задля можливості прогнозування майбутнього. Також викладач зосереджує увагу учнів не тільки на видатних історичних особистостях, але й на простих пересічних людях, як їм жилося в умовах війни, голоду, при зміні влад і т.п. Всі ці, іноді, негативні і жахливі речі учні повинні знати і аналізувати відповідно до норм біблійної моралі та Конституції України.
          Така методика  допоможе вийти на рівень уроків партнерства. Такі уроки дають учням зрозуміти, що вони не просто учні, а громадяни зі своїми правами та обов’язками, які повинні будувати і розвивати свою державу і не допускати в майбутньому повторення трагічних сторінок нашої історії. Тоді в більшості учнів прокидається свідомість, починає формуватися почуття національної гідності, бажання щось змінювати на краще. Вони починають усвідомлювати необхідність навчання і це в свою чергу веде до покращення результатів успішності.
         Так починає формуватися особистість з своїми думками и поглядами, які вона може висловлювати на уроках партнерства. Безсумнівно, важливою умовою цього є історія як навчальна дисципліна.
            
Викладач історії Глибоцького професійного ліцею              Алукі М.М.