Тракторист

На сьогоднішній день Україна  без власного виробництва сучасної високопродуктивної, економічно обґрунтованої с/г техніки, харчової  та переробної  промисловості не може успішно  конкурувати на світовому ринку.

Використання раціональної агротехніки  та прогресивних технологічних процесів  на всіх етапах  вирощування і переробки сільськогосподарської продукції – один із напрямів виходу з кризи в агропромисловому  комплексі. Трактори є основними енергетичними засобами виконання технологічних операцій у різних галузях виробництва.

Сьогодні, коли державні, колективні  і фермерські  господарства мають різноманітну вітчизняну  і зарубіжну сільськогосподарську техніку, подальше зростання  виробництва продукції, зміцнення економіки  України залежить від рівня кваліфікації  механізаторських кадрів.

Тракторист повинен досконало  знати конструкцію трактора, його вузлів, кваліфіковано та своєчасно виконувати  регулювальні роботи і технічне обслуговування, вміло виявляти та усувати  несправності в процесі експлуатації.