Бондаренко С.М.

Бондаренко Софія Миколаївна має повну вищу освіту за спеціальністю економіст-кібернетик та працює за отриманим фахом у Глибоцькому професійному ліцеї з 2009 р.

Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», атестується вперше.

Протягом усього часу роботи в начальному закладі забезпечує високий рівень викладання інформатики відповідно до на­вчальних програм та з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.

Метою фахової діяльності педагога є ознайомлення учнів із місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному вироб­ництві, науці, повсякденному житті й підготовка їх до раціонального використання комп’ютерних засобів при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням. У повсякденній роботі викладач володіє інно­ваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх вико­ристовує та поширює в професійному середовищі.

Відповідає займаній посаді та атестована на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії».