Виставка книг сучасних видань "Про права людини"

Кожна людина має права та обов’язки. Це право на власну думку, право на охорону здоров’я, право на освіту, право на ім’я, право на приватне життя і, власне, саме життя, право на спілкування. Проте, знаючи свої права, не слід забувати про обов’язки. Є багато книг на правову тематику. Деякі з них ми можемо побачити на виставці книг сучасних видань «Про права людини». До прикладу: «Хрестоматія з правознавства» - навчальний посібник містить чинні нормативні акти або витяг з них, а також пам’ятку правової культури України.

У підручнику «Основи правознавства» - розглянуто сутність держави і права, свободи, права та обов’язки людини та громадянина, правової основи професійно-технічної освіти. Особливу увагу приділено правам дітей та молоді, а також правовій охороні здоров’я.

«Основи правових знань» - розкриває основи правових знань, необхідних майбутньому фахівцю для використання в його практичній діяльності. Охарактеризовано основні галузі правової системи України.

Підручник для 10 класу «Правознавство» допоможе учням поглибити та розширити знання з правознавства, ознайомити їх з найважливішими нормами українського права.

Автори підручника «Історія держави і права зарубіжних краї» - охарактеризували державу та право інших країн у різні епохи, а особливу увагу приділили країнам Східної цивілізації.

У виданні «Загальна теорія держави і права» розглянуто питання передбачені навчальною програмою курсу загальної теорії держави і права для вищих навчальних закладів.

У навчальному посібнику «Судові та правоохоронні органи України» викладені завдання, функції, повноваження судових та правоохоронних органів, їх система, а також матеріали щодо їх організації та діяльності.