Проїзд перехресть

 

Професія: Водій автотранспортних засобів категорії «С»

Предмет: Правила дорожнього руху

Тема уроку: Проїзд перехресть

Тип уроку: Узагальнення і систематизації знань з елементами гри

Мета уроку: Узагальнити і систематизувати та закріпити знання учнів за  ключовою темою програми, та удосконалити вміння щодо їх застосування

Виховна мета: Виховувати почуття колективізму, взаємодопомоги

Розвиваюча мета: Розвивати логічне мислення учнів, поширювати знання щодо спеціальності

Матеріально – технічне забезпечення уроку: Стенди та плакати «Дорожні знаки» та «Дорожня розмітка», перелік питань до гри «Брейн - ринг», перелік питань до технічного диктанту, картки – завдання (білети)

Між предметні зв’язки: «Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху»

ХІД УРОКУ

1. Організацій на частина – 2 хв.

а). Перевірити наявність учнів на уроці (доповідь старости).

б). Оглянути зовнішній вигляд учнів.

г). Перевірити наявність у учнів зошитів, ручок та підручників.

д). Створити відповідний настрій на роботу.

е). Повідомити учнів про хід проведення уроку та їх завдання (учні на протязі уроку повинні набрати максимальну кількість балів).

2.  Узагальнення і систематизація знань учнів – 35 -40 хв.

а). Перевірка виконання домашнього завдання (намалювати схеми перехресть, регульованих та нерегульованих):

оцінюється: 5 – балів повністю виконане завдання, 3 – бали незакінчена робота, 0 – балів невиконана робота або тільки розпочата.

3. Проведення гри «Брейн - ринг».

Група поділяється на дві команди, наближено рівних по силі (знаннях).

Гра триває 15 – 18 хв.

Кожний гравець команди – переможниці додає на свій рахунок по – 3 бали, гравці команди, яка зайняла друге місце по – 1 балу. Крім цього кожен учень, який давав відповіді які зарахувалися, додає на свій рахунок за кожну відповідь по 1 балу. (Питання додаються).

4. Написання технічного диктанту.

Учні перевіряють виконані завдання самостійно, передаючи свою роботу іншій команді. Викладач зачитує правильні відповіді, а учні оцінюють роботи своїх товаришів і виставляють бали.

Кожна правильна відповідь на питання диктанту – 2 бали;

Правильна неповна – 1 бал;

Не правильна або відсутня – 0 балів.

Максимальна кількість – 20.

5. Розв’язування карток – завдань по 5 – питань (білети Харківського НВП «Світлофор»), - 5 хв.

За кожну правильну відповідь учень додає до своїх зароблених балів – 1 бал, за неправильну – віднімає – 1 бал. Якщо учень, з якихось причин не знає відповіді на питання, або щось не зрозумів, йому дозволяється зробити напис «не знаю» або «-». При цьому бали не додаються і не віднімаються. Це дає можливість з’ясувати, які питання даються учневі важко і їх можна проаналізувати при підведенні підсумків разом з усіма учнями.

Максимальна кількість балів за 5 питань – 5 балів.

6.  Підведення підсумків уроку, - 5 хв.

а).Дати коротку характеристику відповідей учнів і обговорити питання, які викликали складнощі під час їх вирішування.

б). Виставити оцінки.