Пристрої введення-виведення інформації

Тема: Пристрої введення-виведення інформації.

Мета: Ознайомити дітей з пристроями введення-виведення інформації; виховати уважність; привити любов до інформатики.

Тип: Комбінований.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

(заходжу до класу, вітаюсь, перевіряю готовність учнів і класу до уроку).

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Давайте з вами пригадаємо, те що ви вивчали на минулому уроці.

1. Що ми розуміємо під „комп’ютером”?

Комп’ютер являє собою сукупність засобів, які призначені для автоматизації процесів обробки та зберігання інформації.

2. Що ми називаємо апаратним забезпеченням?

Технічні засоби, які входять до складу комп’ютера, називаються його апаратним забезпеченням.

3. Що ми називаємо програмним забезпеченням?

Комплекс програм які забезпечують функціонування комп’ютера називається програмним забезпеченням.

4. Намалюйте функціональну схему роботи комп’ютера.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

На сьогоднішньому уроці ми розглянемо пристрої введення і виведення інформації.

Пристрої введення служать для перетворення інформації, що існує у формі, яка зрозуміла людині, в форму, зрозумілу комп'ютеру і доступну для обробки в ньому.

Для введення у комп'ютер команд і інформації служать клавіатура, миша, джойстик, сканер, мікрофон тощо.

Клавіатура – це пристрій, призначений для введення в комп’ютер інформації та команд керування.

Клавіатуру будемо вивчати докладніше на наступному уроці.

Миша є основним інструментом керування на сучасних комп'ютерах, працювати з нею надзвичайно просто. Мишу пересувають по столі, її переміщення відображає стрілочка на екрані (курсор миші). Необхідно так перемістити мишу по столі, щоб стрілка стала на потрібну команду і після цього клацнути лівою кнопкою миші, щоб вибрати цю команду, або двічі клацнути кнопкою миші, щоб виконати цю команду. Більш складні дії виконуються при клацанні правою кнопкою миші.

Сканер – це пристрій, який дає змогу вводити в комп’ютер чорно-біле або кольорове зображення, прочитувати графічну та текстову інформацію.

Існують планшетні, барабанні та ручні сканери.

У планшетних сканерах оригінал укладають на скло, під яким рухається оптико-електронний читаючий пристрій. У барабанних сканерах оригінал через вхідну щілину втягується барабаном у транспортний тракт і пропускається повз нерухомого зчитую чого пристрою. Барабанний сканер не дає змоги сканувати книги, переплетені брошури. Ручний сканер необхідно плавно переміщувати вручну по поверхні оригіналу, що не дуже зручно. При систематичному використанні краще мати планшетний сканер.

Пристрої виведення служать для перетворення інформації із форми, що зрозуміла комп'ютеру, у форму, зрозумілу людині.

Основними пристроями виведення результатів обробки інформації є монітор і принтер.

Основними пристроями виведення результатів обробки є монітор і принтер.

Є також інші пристрої для виведення Інформації. Наприклад, плоттер малює перами на папері схеми, карти, діаграми, креслення тощо. Входить у склад комп'ютера у спеціальних випадках.

Монітор (дисплей) ПК – це пристрій, призначений для відображення тестової та графічної інформації. Монітори бувають кольоровими і монохромними. У графічному режимі екран монітора – це, по суті, растр, що складається з точок (пікселів). Кількість точок по горизонталі та вертикалі, які монітор здатний відтворити чітко і роздільно, називається його роздільною здатністю. Вираз „роздільна здатність 800х600” означає, що монітор може виводити 600 горизонтальних рядків по 800 точок у кожному.

Розмір діагоналі – чи не основна характеристика монітора, яка визначає його вартість. Поширеними є монітори з діагоналлю 15, 17, 19, 21 дюймів (1 дюйм = 2,54 см). Важливою характеристикою монітора є частота регенерації зображення, або частота кадрової розгортки. Чим вищий цей показник, тим менше буде помітно мерехтіння зображення і менше втомлюються очі користувача.

Принтер – це пристрій, призначений для виведення на папір, результатів роботи програм.

Є різноманітні принтери:

• Матричні – на папері формуються зображення точками від удару голок матриці через фарбувальну стрічку. Для цих принте¬рів характерні: достатня якість однокольорового друку тексту, невисока якість друку малюнків, дешеві витратні матеріали;

• Струминні – на папері формуються зображення точками від струменів фарби. Для цих принтерів характерні: достатня якість однокольорового і різнокольорового друку тексту і малюнків, відносно дорогі витратні матеріали, спеціальний папір;

• Лазерні – на папері формуються зображення запіканням фарби, оброблена лазерним промінням. Для цих принтерів характерні: висока якість однокольорового і різнокольорового друку тексту і малюнків, дорогі витратні матеріали (тонери), спеціальний папір.

Найкращі технічні характеристики мають лазерні принтери.

Пристрої для роботи у мережі. Робота у мережі дає можливість обмінюватися інформацією з відда-леними комп'ютерами.

Комп'ютери можуть працювати у локальній мережі в межах одної установи або у глобальній мережі. Для створення локальної мережі в межах однієї установи або при-міщення використовують звичайний двожильний провід, нескладне облад-нання (мережевий адаптер) і спеціальні програми.

Для роботи в всесвітній мережі (наприклад, Internet) у режимі електронної пошти або абонента інформаційної мережі (WWW) викорис-товується існуюча телефонна мережа, потужні комп'ютери у вузлах зв'язку (сервери) і спеціальні програми. Щоб під'єднати комп'ютер до такої мережі, потрібний модем (модулятор-демодулятор), який проводить перетворення аналогових телефонних сигналів у дискретні (цифрові) для комп'ютера при прийомі І навпаки – при передачі повідомлень.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

– Для чого використовують пристрої введення?

– Які є пристрої введення?

– Що ми називаємо клавіатурою?

– Дайте означення сканера.

– Пристрої виведення використовують для ...

– Які ви знаєте пристрої виведення?

– Що ми називаємо монітором?

– Які основні характеристики монітора?

– Для чого використовується принтер?

– Які бувають принтери?

– Який пристрій використовують для з’єднання комп’ютерів в мережі?

V. Домашнє завдання.

VI. Підсумок уроку.

Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули пристрої введення-виведення інформації, ознайомилися з їхніми характеристиками.

Якщо до мене немає ніяких запитань, то урок закінчено.