Зображення еміграції до Америки на основі новели

Тема:  Зображення еміграції до Америки на основі  новели  “Камінний хрест” Василя Стефаника

Чую їх, всі ті нитки, що рвуться між їх

серцем і селом, і  мені рвуться,чую їх біль муку...

В. Стефаник

Чіпляйся за кручу, як терен колючий,

чіпляйся за небо, як яблуні цвіт.

Бо вже осолонився безкрай чужинний.

Бо вже чужинець кий ощирився край.

Прощай, Україно, моя Україно,

Чужа Україно, навіки прощай.

В. Стус

Мета уроку: ознайомлення учнів із світом болю й любові головного героя новели “Камінний хрест” Іваном Дідухом; навчити учнів розкрити ідейно-художній зміст новели; поглибити знання учнів про творчий                        шлях Василя Стефаника; розвивати вміння учнів висловлювати свої думки з приводу прочитаного формувати внутрішнє переконання в тому, що                       людина буває по-справжньому щаслива лише на рідній                        землі;виховувати в учнів патріотичні почуття любові до рідного краю, родини, батьківщини, землі та шанобливе  ставлення до загальнолюдських                        цінностей..

Тип уроку: комбінований

Обладнання: портрет Стефаника, виставка творів про нього,

ілюстрації В. Касіяна до новели «Камінний хрест»

Епіграф:

Твій переліг – уся земля,

Коли вродився ти Іваном,

Тих бід і лих ковтнеш  в стократ,

А станеш, вічним, нездоланним,

Бо ти Іван, бо ти народ..

І.  Драч

Хід уроку:

І. Організаційний момент

(Привітання, підготовка учнів до уроку)

ІІ Мотивація навчання учнів

(Оголошення теми, мети уроку)

ІІ.  Актуалізація вивченого

1. Вступне слово викладача

Василь Стефаник… Селянин із діда – прадіда, сільський філософ, новеліст світового рівня.  Поряд із видатними новелістами Гі де Мопассаном, А. Чеховим, Е. Хемінгуеєм, які здобули визнання у світовій літературі, дослідники ставлять В. Стефаника.

Вашим домашнім завданням було вибрати з журналів, газет вислови письменників про В. Стефаника.

Прочитайте, ви побачите, як стисло, сильно і страшно пише ця людина.

Максим Горький: «Двома-трьома штрихами він незвичайно яскраво зображує нам цілі драми і, завдяки тому, що всі ці нариси мають загальний тон, вони, даючи нам одну спільну картину життя сільського ладу, показують колективну душу його».

Леся Українка: «Стефаник – це митець із вродженим талантом…Його новели – як найкращі народні пісні, в яких нема риторики, а ні сентиментальності, а  тільки наочне, голе, просте, напівфарбоване життя,  дуже часто сумна дійсність, але оздоблена золотом найправдивішої поезії».

Іван Франко: «Страшно сильно пишете ви. Так, якбисте витесували потужною рукою пам’ятник для свого народу… Гірка, пориваюча, закривавлена поезія Ваша, котру не можна забути».

Ольга Кобилянська: «Василь Стефаник, може найбільший артист, який появився у нас від часу Шевченка… Стефаник – абсолютний пан форми…правдивий артист із Божої ласки, яким уже нині можемо повеличатися перед світом», - таку оцінку дав творчості письменника І. Франко.

1. Скільки новел написав Стефаник?

2. Які з них ви прочитали? Котру вважаєте найсильнішою?

3. Ваше враження від прочитаного, загальна оцінка творчості

письменника.

4.  Що вам особисто дав Стефаник для розуміння життя як такого?

В.Стефаник сам визначив тему творчості: “Треба любити сих

людей, що тихенько ховають свій біль у зелений май”

Відомо, що Стефаникові герої ніколи не залишали його у спокої.

“Нелегко це – цідити людський біль крізь серце. Але як же інакше? Хто

відчуває біль ближнього і почує його? Хто пригорне і обігріє їх охололі

серця, зболені щоденним поневірянням. О, чуєте! Вони знову стукають до розчиненого навстіж серця, вони всі заходять до нього і складають свої болі, мов до надійного схову»

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Слово викладача з елементами бесіди

Твори В. Стефаника, написані кров᾿ю серця й великим талантом, стали вони окрасою не лише української, а й світової літератури. Письменник хотів бачити свій край вільним і щасливим. Така тема нашої сьогоднішньої новели як еміграція, для наших українських громадян дуже болюча. Саме у новелі, що має символічну назву В. Стефаник торкається такого болючого питання, як еміграція трудящих за океан у пошуках кращої долі.

1.  Який твір називається новелою?

2. Словник: пояснення слів: еміграція, діаспора, діалекти

1. Слово викладача.

Автор назвав свій твір «Камінний хрест», тобто художнім дослідженням душі головного героя.

А хто являється головним героєм новели?

В основу новели покладено справжній факт. Штефан Дідух, односелець письменника, емігруючи до Канади, поставив на своєму полі камінний хрест. Він і понині стоїть на найвищому горбі в Русові. «Він дуже не хотів покидати свого камінистого грунту,— згадував Стефаник,— та діти, невістки і доньки не давали йому життя…»

В новелі “Камінний хрест”, перший розділ – це живописний і психологічний портрет Івана Дідуха у зіставленні з портретом його  коня.

Навіщо це автор робить?

Наступні шість розділів – розкриття складних почуттів головного героя. Створюється ряд картин, у яких фіксуються зміни душевного стану Івана Дідуха, наростання болю, туги, розпачу аж до кульмінації, яка виливається у трагедію розлуки з рідною землею, що виражається в божевільному танці.

Учні використовуючи текст твору знаходять в тексті образи, символи, і характеризують їх.

ІV. Закріплення матеріалу.

«Отакий був Іван, дивний і з натурою і роботою»…

1. Яким же був головний персонаж новели? Які художні деталі свідчать про те, що працював він неймовірно важко?(Знайдіть і зачитайте).

2. Як кликали люди Івана Дідуха? Чому так?

3. А яка пригода про це свідчить?                                                                                4. Отакий був Іван, дивний і з натурою і роботою, а чим саме, доведіть на прикладах!

«Спросив Іван ціле село»

1. Навіщо все село?

2. Що спонукає чоловіка згадати минуле, гримати на дружину?

«Це земля не годна кілько народа здержіти та й кількі біді вітримати"

1. Що стало причиною еміграції Івана Дідуха та його земляків?(Зачитайте)

2. Чи вірить Іван, що на чужині житиме щасливо?Які слова передають трагізм, душевне сум'яття емігранта?

«...аби-сте мені мого хреста ніколи не минали»

1.З яким проханням звертається Іван Дідух до односельців?(зачитайте)

2.Чому піщаний горб є для нього таким дорогим?

3. За що люди шанують Івана Дідуха?(зачитайте)

«Всякої бесіди було багато»

1. Як створює автор ефект багатослов᾿я  в Івановій хаті?

2. Розкрийте психологічний стан Івана.

«….Вже час відходити до колії»

1. Чи легше стало Іванові після прощання та гулянки з односельцями?

2. Якими художніми деталями передають біль і тугу селянина?

3. Яке враження справляє танець Івана Дідуха на односельців? А на вас? «Видиш, стара наш хрестик»

1.  Як ви думаєте, чому новелу названо “Камінний хрест”? Що символізує ця назва?

(Назва неоднозначна: це і масивний кам’яний хрест, споруджений Іваном Дідухом на піщаному схилі як пам’ятник на згадку про себе. Водночас хрест – символ нелюдської праці селян. Адже нести важкий хрест має крім прямого, ще й переносне значення – мучитись…… Селянський хрест не просто важкий – він камінний. До того ж хрест асоціативно пов'язаний в новелі з образом «далекої могили» - еміграції.)

Заключне слово викладача. Трагедія, що відбулася століття тому в хаті героя новели В.Стефаника Івана Дідуха, у його зболеній душі, душах сотень тисяч галичан спонукає нас замислитися над сенсом життя, долею України і власною. Із всього обговореного нами сьогодні я б хотіла щоб кожний із вас зробив висновок                                                                                                                (учень робить висновок).

(У новелі «Камінний хрест» родина Івана Дідуха в пошуках кращої долі вибирається до Канади. Прощання Івана з рідною хатою, селом, односельцями – це своєрідний похорон. Камінний хрест зі своїм та жінчиним ім᾿ям, поставлений Іваном  Дідухом на глиняному горбі, який він усе  своє життя обробляв тяжкою працею, став символом страждань сотень тисяч галицьких українців, що їх злидні погнали за океан, до «Гамерики» й Канади.)

Життя  наше дуже складне, і ніхто не знає, що його чекає в майбутньому, тому я хочу вас застерегти:  якщо наважитеся на вирішальний крок, робіть його розважливо, бо тільки в ріднім краї  навіть дим солодкий та коханий. І немає на світі іншої України, немає другого Дніпра, а рідна земля і в жмені мила. І кожна травинка свій корінь має.

Завдання з карточками: заповнити пропущені дати, події

V Оцінювання учнів

VІ. Домашнє завдання. Написати міні-твір на тему: «Оцінка творчості В. Стефаника українськими письменниками».