Розв'язування задач (Об'єми поверхні тіл обертання)

Тема: Розв'язування задач.(Об'єми поверхні тіл обертання)

Мета: Сприяти формуванню практичних умінь та навичок розв'язування задач (об'єми поверхні тіл обертання) з метою усвідомлення навчального матеріалу; сприяти розвитку вміння самостійно здобувати знання, використовуючи різні інформаційні технології; спонукати учнів до прояву творчої активності, ініціативи, прагнення досягти високих результатів.

Тип уроку: Формування практичних умінь та навичок.

Обладнання: Підручники геометрії- О.В.Погорелов

Збірник завдань для ДПА з математики 11кл.-книга1; М.І.Бурда, О.Я. Біляні на, карточки, таблиці.

Девіз уроку: Якщо ви бажаете навчитися плавати, то сміло заходьте у воду, а якщо бажаєте навчитися розв'язувати задачі то сміло розв'язуйте їх.   (Д. Пойа)

Хід уроку

Добрий день!

Сьогодні на уроці ми подорожуємо по державі Об'єми поверхні тіл обертання. В цій державі є велики міста через які буде проїзджати наш потяг.(На дошці де намальована держава прикріплені назви міст «Циліндр», «Конус», «Зрізаний конус», «Куля» ).

Для того, щоб сісти у потяг потрібно купити квиток, до міста якого ти їдеш.(Учні витягуют карточки з назвами «Циліндр», «Конус», «Зрізаний конус», «Куля». Ці карточки ставлятся на парті, біля кожного учня ).


Вирушаємо у подорож.

Перше місто «Циліндр».Учень у якого на парті карточка «Циліндр» розказує визначення поняття циліндр, основи, бічна сторона .На дошці пише формулу об'єму циліндра. (1 бал)

Самостійна робота .Знайти об'єм циліндра (робота з карточками: учням роздаються карточки різних рівнів). (1 бал)

Друге місто «Конус». Учень у якого на парті карточка «Конус» розказує визначення: конус, основа, бічна сторона, вершина.На дошці пише формулу об'єму конуса.  (1 бал)

Самостійна робота .Знайти об'єм конуса ( робота з карточками: учням роздаються карточки різних рівнів). (1 бал)


Третє місто «Зрізаний конус». Учень у якого на парті карточка «Зрізаний конус» розказує, що таке зрізаний конус, основа, бічна сторона. На дошці пише формулу об'єму зрізаного конуса. (1бал)

Самостійна робота .Знайти об'єм зрізаного конуса (робота з карточками: учням роздаються карточки різних рівнів). (1 бал)

Четверте місто «Куля». Учень у якого на парті карточка «Куля» росказує визначення, що таке куля, радіус, діаметр. На дошці пише формулу об'єму кулі. (1 бал)

Самостійна робота .Знайти об'єм кулі (робота з карточками: учням роздаються карточки різних рівнів). (1бал)

Практична робота: Пропонуєтся учням знайти об'єм фігур, які знаходятся на їхніх партах (циліндр, конус, зрізаний конус, куля). (1 бал)


Самостійна робота: Укажіть фужер, у який можна налити найбільше рідини. (3 бала)

R=2 R=4 R=3

H=3 H=3 H=3

Домашня робота: Задача № 2, 9.