Нормативно-правові засади роботи практичного психолога

Нормативно-правові засади роботи практичного психолога:

1. Положення «Про психологічну службу системи освіти України»  ( від 03.05.1999р.№ 127).

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0922-99

2. Лист МОН «Про планування діяльності, ведення документації практичних психологів» (від 27.08.2000р. № 1/9-352).

http://www.osvita.irpin.com/viddil/v5/d39.htm

3. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи освіти (наказ МОН від 19.10.2001р. № 691).

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.451.0

4. Етичний кодекс практичного психолога.

http://upsihologa.com.ua/etychnyi_kodeks_psyhologa.html