Про нас

Психологічна служба Глибоцького ліцею

Організовує:

 • психологічне діагностування учнів школи;
 • сталу систему психологічної освіти вчителів;
 • проведення психолого-корекційної роботи з учнями;
 • допомогу  педагогічним  працівникам  в  опануванні  й  розробці  інноваційних  програм  і  технологій,  консультує  з  питань  психологічних  аспектів  розвитку,  навчання,  виховання  учнів;
 • просвітницьку  роботу  для  батьків,  приймає  батьків  (осіб,  що  її  замінюють)  з  питань  організації  виховного  процесу;
 • психолого-педагогічну  діагностику  готовності  дитини  до  навчання  в  період  її  переходу  з  однієї  вікової  групи  до  іншої,  допомагає  у  виборі  навчального  закладу  згідно  з  рівнем  психічного  розвитку  дитини;
 • психологічну  експертизу  і  психолого-педагогічну  корекцію  девіантної  поведінки  неповнолітніх.

Сприяє:

 • пошуку,  відбору,  розвитку  обдарованих  дітей;
 • вибору  підлітками  професій  з  урахуванням  їхніх  ціннісних  орієнтацій,  здібностей,  життєвих  планів  і  можливостей,  готує  учнів  до  свідомого  життя;
 • формуванню психологічної культури  вихованців,  учнів,  педагогів,  батьків;
 • здійсненню  превентивного виховання,  профілактики злочинності,  алкоголізму  і  наркоманії,  інших  узалежнень  і  шкідливих  звичок  серед  підлітків;
 • забезпеченню здоровя  і  безпеки  довірених  йому  учнів;  дотримується  норм  і  правил  охорони  праці,  техніки  безпеки  і  протипожежного  захисту;
 • підвищенню свого кваліфікаційного рівня.

Бере  участь:

 • в  організації,  плануванні  навчально-виховної  роботи,  режимі  навчальної  діяльності  дітей  та  учнів  в  залежності  від  вікових  особливостей  і  стану  здоровя,  спрямованих  на  забезпечення  відповідних  умов  для  їх  розвитку;
 • в  роботі  педагогічної  ради,  підготовці  та  проведенні  атестації  педагогічних  працівників  школи,  проведенні  семінарів  та  засідань  методичних  об’єднань;
 • у  розробці  навчальних  планів,  програм,  посібників,  методичних  рекомендацій,  вносить  пропозиції  фодо  вдосконалення  виховного  процесу;
 • у  формуванні  та  комплектуванні  груп  і  класів  дітей  і  учнів  за  індивідуальними  показниками  з  метою  диференційованого  навчання  та  виховання;
 • в  роботі  комісії  з  питань  соціально-правового  захисту  дітей;
 • в  проходженні  періодичного безкоштовного  медичного  обстеження.

Має право на:

 • самостійний вибір пріоритетних напрямів роботи, співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби школи;
 • спеціальний кабінет, забезпечений методичним, матеріальним обладнанням;
 • захист професійної честі й гідності;
 • ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;
 • захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;
 • підвищення кваліфікації;
 • проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

Контролює:

 • перехідні,  переломні,  кризові  моменти  у  фізичному  і  психічному  розвитку  дітей  та  підлітків.

Розробляє:

 • річний,  тижневий  план  роботи,  затверджений  директором  і  узгоджений  з  Центром  практичної  психології  та  соціальної  роботи.
 • та  впроваджує  розвивальні,  корекційні  програми  навчально-виховної  діяльності  з  урахуванням  індивідуальних,  статевих,  вікових  особливостей  різних  категорій.

Забезпечує:

 • своєчасне  складання  встановленої  звітної  документації;
 • звязки  школи  із  іншими  закладами  позашкільної  освіти  дітей,  іншими  організаціями  для  спільної  діяльності  з  питань  розвитку  учнів;
 • своєчасне подання директору школи і до центру професійного підпорядкування річний звіту про свою роботу.

Керується:

 • у своїй діяльності  Законами України з питань освіти. Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів;

Отримує:

 • від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

Погоджує:

 • свою роботу з директором навчального закладу;
 • професійно підпорядкований психологічному центру міста, області.