Звіт директора ліцею за 2017-2018 н.р.

Написав Administrator on .

Звіт
директора Глибоцького професійного ліцею за 2017 – 2018 навчальний рік
 
 Я, як керівник ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду, керувався законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу ПТНЗ, статутом ліцею, колективним договором, посадовими обов’язками директора, що регламентують роботу керівника професійно-технічного навчального закладу.
    Як керівник професійного ліцею вирішував всі питання управління  діяльності ліцею за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації та загальних зборів трудового колективу. Проводив внутрішньоліцейний контроль за роботою працівників ліцею, за виконанням  навчальних планів і програм, навчально-виховною роботою, організацією виробничого навчання, санітарним станом ліцею, збереженням матеріальних цінностей та інше.
    Педагогічний колектив ГПЛ для забезпечення статутних завдань, здобуття учнями професійної, загальної середньої освіти та робітничих професій на рівні державного стандарту, працював над оновленням змісту, форм, методів і засобів навчання шляхом широкого впровадження в навчально-виробничій процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення якісного рівня кадрового потенціалу через організацію системного підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників.
Забезпечували навчально-виховний процес в ліцеї 49 педагогічних  працівників , в т.ч. 20 викладачів та 20 майстрів  виробничого навчання. Середи них 7 викладачів вищої категорії, 2 старші викладачі , 4 викладачі –методисти, 4 майстри виробничого навчання 1 категорії.
Аналізуючи роботу за минулий рік, можна сказати, що це був рік змін і інновацій. І вони стосувалися не лише підходу у виборі пріоритетних напрямків навчально-виховного процесу, а і модернізації навчальної та матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень та відкриття нових перспектив вдосконалення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.
   Зміст навчально-виховного процесу і термін навчання в ліцеї визначається навчальними планами та програмами, затвердженими Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, а також згідно вимог державних стандартів професійно-технічної освіти.
 Глибоцький професійний ліцей у 2017 – 2018 навчальному році здійснював освітню діяльність пов’язану з наданням професійної підготовки з робітничих професій
на базі 9 класів:
-          Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; слюсар-ремонтник; водій категорії В,С; машиніст екскаватора одноковшового;
-          конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); оператор комп’ютерного набору;
-          кухар, кондитер.
На базі 11 класів:
-          слюсар з ремонту автомобілів;водій категорії В,С;
-          конторський (офісний) службовець (бухгалтерія).
Установлений обсяг державного замовлення у 2017- 2018 навчальному році виконано на 112,8 % в кількості 203 учнів  (150 держзамовлення).
125            Випуск   за 2017-2018 навчальний рік складає 216 учнів, з них  205  випускників отримали кваліфікацію  з двох та більше професій.  26  випускників закінчили навчання та отримали документи  про освіту з відзнакою. 125 випускників одночасно з професією здобули у ліцеї повну загальну середню освіту.
Первину професійну підготовку  пройшли   3 учні.   Курсова перепідготовка    у поточному навчальному році не проводилась.
Проведено достроковий випуск 9 учнів, з них:
 • з професії « Тракторист машиніст с/г виробництва; слюсар ремонтник; водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С»; машиніст екскаватора одноковшового  -31 гр -1
 • з професії « Тракторист машиніст с/г виробництва; слюсар ремонтник; водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С»; машиніст екскаватора одноковшового  -21 гр -5
 • з професії  «Кухар кондитер»  -24 гр. -2 
 • з професії «Конторський ( офісний) службовець  (бухгалтерія) ; оператор комп’ютерного набору» - 35 гр.- 1 
Втрата контингенту в поточному навчальному році склали 5 учнів, в тому числі у навчальних групах з професій:
 • з професії «Слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С»»-3    ( майстри в/н   Гушуляк  В.В., Федюк О.І.)
 • з професії «Кухар; кондитер»  -  1   (майстер в/н Репчук С.М.)
 • з професії «Тракторист машиніст с/г виробництва»-  12 гр -1     (майстри в/н Оларь В.В., Литовський І.І.)
Для навчання і організації навчально-виробничого процесу в ліцеї обладнано 22 навчальних кабінетів, 2 навчально-виробничі майстерні, 6 лабораторій, маневровий майданчик для вправ з початкового водіння автомобілів та тракторів. Ліцей має гуртожиток на 240 місць, їдальню на 120 місць, спортзал, бібліотеку з книжковим фондом 7058книжкових примірників. 
Режим роботи навчального закладу, плани навчально-виховного процесу, розклад занять забезпечують своєчасне й якісне виконання навчальних планів і програм.
В кожному навчальному кабінеті, майстерні, лабораторії наявні паспорти, в яких відображено перелік методичного забезпечення, дидактичного матеріалу, технічних засобів навчання.
У минулому навчальному році  педагогічний колектив ліцею  працював над оновленням змісту, форм, методів і засобів навчання, шляхом широкого впровадження в навчально-виробничий процес інформаційно-комунікаційних технологій. За результатами моніторингу рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями 87% педагогічних працівників ліцею у своїй роботі використовують комп’ютерну техніку. В процесі навчання використовується комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, прикладні комп’ютерні програми з предметів: технології комп’ютерної обробки інформації, основи роботи на ПК, інформатика, українська література, біологія, історія України та з предметів професійно-теоретичної та загально професійної підготовки. У ліцеї створено постійно діючий сайт gpl.co.ua, який в середньому щоденно відвідує до 100 користувачів. На його сторінках передбачено посилання на освітні сайти, інноваційні ресурси та постійно розміщується інформація про проведення заходів у навчальному закладі.
Наповнення сайту методичними матеріалами:(Панцир Я.В. – 1, Борісова Н.В. – 5, Гушуляк В.В. – 2, Кащук К.Г.-3, Алукі М.М. –16,      Мешак Я.Т. -3, Шпак М.О. – 7, Чернат А.П. -1,      Ватаманюк З.П.-5,    Глобак М.Г.-2, Карлійчук Т.Г. -4, Бойчук Ю.М.-6,    Репчук С.М. -1, Коломійчук Г.В.-3, Оларь В.В.-1,  Агатій І.І.-2, Ірина М.М.-3, Петрюк Л.І.-2, Вельнечук Д.Г.-1, Вакарюк О.Д.-2,Гулько.І.С.-1, Товарницька А.І.-1,  Лупуляк Л.М.-1, Гушуляк.С.М.-1, Бугня Я.С.-2,   Косован І.В.-1, Амаріца І.Г.-3, Вельнечук А.Г.-1)
Всі комп’ютери ліцею під’єднані до мережі Інтернет, об’єднані в єдину мережу. 
Відповідно до робочих навчальних планів з навчальних предметів проводилися контрольні роботи, тематичні заліки, що дає можливість належно оцінити рівень навчальних досягнень кожного учня. Аналіз результатів державної підсумкової атестації у 2017 – 2018 році із загальноосвітніх предметів показав, що учні засвоїли навчальний матеріал на достатньому та середньому рівні.

Назва предмету

Форма проведення

Кількість учнів

Результати по рівнях та процентне співвідношення

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Українська мова

письмово

126

6

0,6

2

1,2

45

35,7

Математика

письмово

45

3

8,8

17

7,7

14

31,1

Історія України

письмово

74

3

7,5

15

0,2

44

59,4

Англійська мова

письмово

75

4

5,3

21

8,0

39

52,0

Французька мова

письмово

51

10

9,6

13

5,4

24

47,0

Про  здобутки учнів свідчать і результати участі команди ліцею в загальноукраїнських учнівських олімпіадах. Серед них переможці ІІ (районного) етапу з математики (викладач Ірина М.М.), хімії (викладач Коломійчук Г.В.), біології (викладач Коломійчук Г.В.), французької мови (викладач Іордатій-Іонець Л.Г.) та економіки (викладач Гулько А.Г.).
Професійна підготовка учнів ліцею здійснюється за робочими навчальними планами і програмами з кожної ліцензованої професії, розробленими відповідно до державних стандартів з конкретних професій. З кожної професії розроблено пакети навчально-плануючої документації, які погоджено з основними замовниками робітничих кадрів, Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти в Чернівецькій області та затверджені  директором Департаментом освіти і науки Чернівецької ОДА.
Навчальні плани та програми складені таким чином, що сприяють розвитку творчої здібності учнів, передбачають виховання в учнів культури праці, дотримання правил охорони праці, відповідальності за якість виконання виробничих завдань, здійснення контролю та самоконтролю під час навчання, самостійної роботи при оволодінні професійними знаннями. Відповідно до робочих навчальних програм та з урахуванням навчально-матеріальної бази розроблено завдання для проведення контрольно-перевірочних робіт, тематичних заліків, що дає змогу належно оцінити рівень навчальних досягнень учнів.
Виробниче та лабораторно-практичне навчання проводиться у навчально-виробничих майстернях, в лабораторіях, на виробничих ділянках підприємств, що мають відповідне обладнання, устаткування та методичне забезпечення для проведення уроків.
Значна увага в цьому навчальному році приділялася вивченню та поширенню педагогічного досвіду майстра виробничого навчання    Косована І.В., викладача Мешака Я.Т. та класного керівника Коломійчук Г.В., де технології досвіду педагогічних працівників неодноразово розглядалися на методичних семінарах, засіданнях методичних комісій та засіданнях школи педагогічної майстерності.
  Педагогічний колектив ліцею у 2017-2018 навчальному році розпочав роботу над єдиною науково-методичною проблемою: «Загальні психолого-педагогічні закономірності формування особистості в умовах професійного навчання».
 Усі заходи методичної роботи в ліцеї здійснювались з урахуванням мети, завдань і проблемної теми та рівня компетентності педагогічних працівників. Методична служба ліцею намагалася реалізувати зміст і завдання єдиної методичної теми, плануючи та організовуючи всілякі методичні семінари, круглий стіл, засідання методичних комісій. Вся система методичної роботи в ліцеї побудована на аналітичній, діагностичній, науково-практичній та інформаційній діяльності та спрямована на  підвищення рівня професійної компетентності інженерно-педагогічних працівників і, як наслідок, підвищення ефективності навчально-виробничого та навчально-виховного процесів.  У структурі методичної роботи працюють 6 методичних комісій. На методичні комісії покладено завдання по підготовці та проведенню предметних тижнів, конкурсів, відкритих уроків, виховних заходів тощо.  У 2017 – 2018 навчальному році робота методичних комісій була спрямована на впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій в навчально-виробничий процес та практичну діяльність, розробку комплексно-методичного забезпечення професій і предметів згідно державних стандартів.
З метою впровадження ефективних методів навчання, удосконалення роботи інженерно-педагогічних працівників та згідно плану роботи в ліцеї проведено методичні семінари на тему:
-                     Досвід педагогів новаторів;
-                     Науково-методичні основи ефективності сучасного уроку;
-                     Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час проведення уроків теоретичного та виробничого навчання.
В квітні-травні традиційно в методичному кабінеті було організовано виставку кращих методичних розробок викладачів та майстрів виробничого навчання.
Єдина науково-методична проблема ліцею  реалізовувалася при організації виховної роботи. Виховна та позаурочна робота в ліцеї проводилася згідно річного плану за напрямками: 
-          правове та превентивне виховання,
-          громадянське виховання, виховання національної свідомості,
-          морально-етичне виховання,
-          художньо-естетичне виховання,
-    родинно-сімейне виховання,
-    військово-патріотичне виховання,
-    фізичне та санітарно-гігієнічне виховання.
В основу виховної системи ліцею був покладений принцип системного підходу, модель виховної системи охоплює всі сфери процесу виховання, а в центрі – було поставлено формування особистості учня з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом. 
Головна увага приділялася правовому та превентивному вихованню, завданням якого є   сприяти становленню активної позиції учнів щодо реалізації прав і свободи людини,   надати основні правові знання, сформувати мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді в громадському житті, створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії, а також подолання безпритульності, бездоглядності дітей, проявів насильства та правопорушень серед неповнолітніх.
Творчі колективи та обдаровані учні ліцею були учасниками та переможцями творчих фестивалів та конкурсів: «Чисті роси», «Рідна пісня», виставок творчих робіт з прикладного мистецтва.
Не менш важливим напрямом виховання учнів в ліцеї є громадянське виховання, формування національної свідомості та самосвідомості, любові до рідної Землі, свого народу, бажання працювати заради розквіту своєї держави, готовності її захищати.
Випускники ліцею різних років захищають незалежність Батьківщини в зоні проведення АТО. З кожним з них навчальний заклад підтримує тісний зв'язок і по мірі можливості, надає допомогу. Регулярно з бійцями ЗС України, що перебувають у відпустці проводились зустрічі з учнями.
З виховної діяльності ціннісного ставлення до суспільства і держави протягом року проводилась  ціла низка виховних заходів, таких як зустріч з представниками 16- ої  Буковинської  резервної сотні Добровольчого Українського Корпусу  «Правий сектор», «150- років  від  дня народження  митрополита  української  греко - католицької  церкви  Андрія Шептицького»,  «Слава  героям» до дня української армії із запрошенням воїнів АТО та ветерана ОУН-УПА та інші. Випускники ліцею  різних років захищають незалежність Батьківщини  в зоні проведення АТО. З кожним з них  навчальний заклад підтримує зв'язок та  проводяться зустрічі.
Учнівський та інженерно- педагогічний колектив  активно долучився до волонтерських акцій та заходів «Серце до серця»,«Допоможи Українській армії», « Подаруй дитині українську книгу», «Збирай кришки на протези для воїнів», «Допоможи своєму товаришу», «Допомога шпиталю у Волновасі», «Допоможемо разом» та інших.  Надавали  матеріальну допомогу  сім'ям поранених  військовослужбовців . Учнями проведено флеш- моб «Надії - волю!», « Зроби свій вибір на користь здоров'я» , «Ми за мир». Проведено танцювальний батл  «Бажаю другові здоров'я».
Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.
Формування в учнів комплексу особистісних якостей та рис характеру, які є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою повсякденних дій, учинків, поведінки – є завданням морально-етичного виховання. З цією метою в ліцеї проводились бесіди та виховні години:
«Толерантна людина. Яка вона?»;
«Що таке жити красиво?». 
ряд виховних годин до Міжнародного Дня боротьби зі СНІДом,
до Міжнародного Дня боротьби з наркоманією,
до Дня соціальної справедливості.
В рамках освітнього марафону присвяченого Всеукраїнському тижню планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я, впродовж квітня 2018 року, членами МК класних керівників та вихователів в ліцеї було організовано та проведено різноманітні тематичні диспути, години спілкування, акції, наступні профілактично-просвітні заходи, а саме:
- круглий стіл для учнів ліцею на тему: «Здоровий спосіб життя – фундамент майбутньої сім’ї» із запрошенням лікаря-нарколога обласного наркологічного диспансеру Петра І.Р., сімейного лікаря центральної районної лікарні Марину М.Т., лікарів Любов І.Б. та Грегорович Н.В.;
- відзначено «День без тютюнопаління», впродовж якого учні пройшлися вулицями Глибоччини та пропонували мешканцям, що палили  цигарки, обмінювати їх на цукерки. Також вручалися листівки, щодо оголошення акції та пропаганди активного, здорового способу життя.
- з метою формування в ліцеїстів принципів здорового способу життя, безпечної поведінки, активізування творчого потенціалу учнів, стимулювання розвитку самодіяльної творчості за підтримки дирекції Глибоцького професійного ліцею, організовано та проведено танцювальний батл  на тему: «Бажаю другові здоров’я»;
- з метою пропаганди активного та здорового способу життя та в рамках відзначення Всесвітнього дня здоров’я, організовано для учнів ліцею оздоровчо-профілактичну екскурсію до лісової галявини в смт. Глибока;
- адміністрація та педагогічні працівники Глибоцького професійного ліцею дбають не лише про здобуття учнями теоретичних та професійних знань, а й про культурно-духовний розвиток дітей. Так, з метою заохочення учнів, що приймають активну участь в громадському житті ліцею, в спортивно-масових та культурно-розвиваючих заходах дирекція Глибоцького професійного ліцею організувала для ліцеїстів екскурсійно-розважальну поїздку доЧернівецького обласного державного музею народної творчості архітектури та побуту;
- в рамках проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності та з метою пропаганди активного, здорового способу життя, вивчення використання на практиці правил основ безпеки життєдіяльності, попередження травматизму дітей при виникненні різного роду надзвичайних ситуацій класними керівниками для ліцеїстів, провели екскурсію до Державної пожежно-рятувальної частини управління державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо.
Велика увага приділялась родинно-сімейному вихованню. Метою якого є гармонійний всебічний розвиток молоді, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, формування в учнів моральних цінностей з позиції її добра, справедливості, правди, людяності, розуміння пріоритету виховання дітей у сім'ї та гуманних взаємин між членами кожної родини, важливості ролі сім'ї у житті суспільства.
Традиційно в ліцеї проводились конкурси стіннівок різної тематики, які щоразу відкривали нові таланти та допомагали зрозуміти світогляд учнів.        
Гурткова робота в ліцеї сприяє створенню середовища, де забезпечуються умови інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей, реалізація їхнього творчого потенціалу в галузі позашкільної освіти і виховання та створюються комфортні умови соціальної адаптації до умов реального життя. Керівники гуртків на платній основі заслужений артист України Маковійчук М.С. та народна майстрині Візнюк Є.Д., а також викладачі та майстри виробничого навчання мають плани роботи гуртків та ведуть журнали роботи гуртків відповідно до вимог. Графіки роботи гуртків затверджуються директором ліцею. Результативність роботи гуртків визначається за участю вихованців  в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, концертах художньої самодіяльності тощо.
Практичним психологом ліцею Бойчук Ю.М. на високому рівні постійно ведеться робота по соціальному захисту і підтримці учнів-сиріт і учнів, позбавлених батьківського піклування, та соціально незахищених категорій. Всі учні з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування отримують пільги, доплати, компенсації згідно чинного законодавства. Для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування  створено належні побутові умови для проживання у гуртожитку, організовано безоплатне гаряче харчування у їдальні ліцею, якість якого контролюється медпрацівником, адміністрацією ліцею.  Діти-сироти забезпечені Єдиними квитками. В цьому році за кошти навчального закладу організовано оформлення договорів страхування від нещасних випадків не тільки учнів із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів (15 чол.), а й малозабезпечених учнів та тих, що опинилися в складних життєвих ситуаціях (25 чол.)
Класні керівники та майстри виробничого навчання широко впроваджують інтерактивні методи і форми роботи для формування в учнів цілісного ставлення до прекрасного. Різноманітні свята, заочні подорожі, рольові ігри, походи до музею, розвивають в молоді естетичний смак, поглиблюють їх знання про культурну спадщину рідного народу, пробуджують творчі бажання. Таким чином, створена в ліцеї система виховання, в основі якої лежить широке впровадження інноваційних педагогічних технологій, забезпечує ефективність навчально-виховного процесу, створює умови для соціалізації особистості, розвитку її здібностей, розкриває перспективи участі молоді у політичних та громадських структурах.
Згідно перспективного плану підвищення кваліфікації у 2017-2018 навчальному році 6 педагогічних працівників підвищили свій фаховий рівень на курсах підвищення кваліфікації.
Цікаво та змістовно були організовані та проведені тижні фахової майстерності з професій: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва»та  «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); оператор комп’ютерного набору» та предметні тижні «Української мови», «Інформатики», «Фізики» та «Математики».
На базі нашого навчального закладу у цьому навчальному році було проведено засідання методичного об’єднання викладачів фізичної культури та здоров’я людини ПТНЗ Чернівецької області.
В 2017-2018 н.р. атестувалось 9 педагогічних працівників: 4 – викладачі та 5 – майстрів виробничого навчання.
За наслідками атестації присвоєні (підтверджені) кваліфікаційні категорії:
-    спеціаліст вищої категорії – 1;
-    спеціаліст І категорії – 2;
-    спеціаліст ІІ категорії – 1;
Присвоєні (підтверджені) педагогічні звання:
-          майстер виробничого навчання І категорії – 3;
-          майстер виробничого навчання ІІ категорії – 1;
Присвоєні (підтверджені) тарифні розряди:
-          12 тарифний розряд – 4;
-          11 тарифний розряд – 1;
За творчу працю, вміле вирішення проблем навчально-виховного процесу шестеро працівників представлені до морального заохочення, а саме: викладачі Алукі М.М., Мешак Я.Т., Борісова Н.В., майстри виробничого навчання Косован І.В., Сливка І.В. та Репчук С.М. представлені до нагородження грамотами Глибоцького професійного ліцею.
Згідно перспективного плану підвищення кваліфікації у 2017-2018 навчальному році 6 педагогічних працівників підвищили свій фаховий рівень на курсах підвищення кваліфікації.
Цікаво та змістовно були організовані та проведені тижні фахової майстерності з професій: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва»та  «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); оператор комп’ютерного набору» та предметні тижні «Української мови», «Інформатики», «Фізики» та «Математики».
На базі нашого навчального закладу у цьому навчальному році було проведено засідання методичного об’єднання викладачів фізичної культури та здоров’я людини ПТНЗ Чернівецької області.
В 2017-2018 н.р. атестувалось 9 педагогічних працівників: 4 – викладачі та 5 – майстрів виробничого навчання.
За наслідками атестації присвоєні (підтверджені) кваліфікаційні категорії:
-    спеціаліст вищої категорії – 1;
-    спеціаліст І категорії – 2;
-    спеціаліст ІІ категорії – 1;
Присвоєні (підтверджені) педагогічні звання:
-          майстер виробничого навчання І категорії – 3;
-          майстер виробничого навчання ІІ категорії – 1;
Присвоєні (підтверджені) тарифні розряди:
-          12 тарифний розряд – 4;
-          11 тарифний розряд – 1;
За творчу працю, вміле вирішення проблем навчально-виховного процесу шестеро працівників представлені до морального заохочення, а саме: викладачі Алукі М.М., Мешак Я.Т., Борісова Н.В., майстри виробничого навчання Косован І.В., Сливка І.В. та Репчук С.М. представлені до нагородження грамотами Глибоцького професійного ліцею. 
Фінансове забезпечення ліцею здійснюється на підставі затверджених в установленому  порядку кошторисів доходів і видатків. Навчальний заклад фінансується державною освітньою субвенцією.
Нормативні акти, норми грошового та матеріального забезпечення, що використовуються для складання кошторисів навчального закладу, розроблені Міністерством освіти і науки України. Видатки та надходження, що включені до кошторису по кожному коду економічної класифікації обґрунтовані відповідними розрахунками. Штатні розписи, кошториси та плани асигнувань затверджені директором Департаменту освіти і науки ЧОДА.
Асигнування загального фонду спрямовані на виплату заробітної плати працівників, виплату стипендії учням, оплату комунальних послуг, організацію харчування і утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та інші виплати.

№ п/п

Назва показників

(у тис. грн.)

Роки

2014

За рік/ 01.07.2017

На 20.06.2018

Динаміка до 01.07.2017

1

Надходження загального фонду

7654,7

9113,1/4682,2

4081,6

- 600,6

2

Витрачено загального фонду бюджету всього (тис. грн.)в т. ч. на:

7654,7

9113,1/4105,3

4081,6

-

-                     заробітну плату

3685,0

3792,3/1948,1

1920,0

- 28,1

 

-                     стипендію учням

1466,0

1893,3/816.3

866,4

+50,1

 

-                     продукти харчування

108,5

135,7/62,2

71,0

+8,8

 

-                     комунальні послуги

946,6

1715,4/559.4

814,4

+255,0

Додатковими джерелами фінансування навчального закладу є кошти спеціального фонду та спонсорські надходження, які формуються за такими видами надходжень:
-                плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
-                кошти, що отримують бюджетні установи від господарської діяльності (виробнича практика на підприємствах, плата за проживання в гуртожитку);
-                благодійні внески, гранти, подарунки.
Кошти спеціального фонду використовувалися за призначенням в розрізі кодів економічної класифікації. 
Надходження від виробничої діяльності та практики:
за 2014 рік  становить 197,46 тис. грн;
01.07.15 – 120,672 тис. грн.
20.06.2018 – 133,3 тис.
Кошти спеціального фонду склали:
В першому півріччі 2017 року  600.1 тис. грн. /751,1
Серед них:
освітні послуги 23000 грн. /-
оренда приміщень і майна – 844 грн., /5127
плата за проживання в гуртожитку – 153412 грн., /118,4 тис.
виробнича практика 120672 грн., /125,1
інші надходження – 113 379 грн./
Заборгованість по гуртожитку складає більше 300 000 грн./390000,0
Витрачено коштів спеціального фонду:
 • зарплата – 45600 грн./28,0
 • податки – 16700 грн./6,2
 • відрядження – 5100 грн/1,5
 • газ – 36000 грн./0
 • електрика – 48600 грн./8,3
 • вода – 8200 грн./13,1
 • послуги – 34700 грн./30,4
 • матеріали, товари, предмети – 375,0
 • будматеріали – 38000 грн./-28,1
 • довгострокового користування 137,7
 • судовий збір – 10,3
 • продукти харчування – 62300 грн./44,0
 • інше (посівні матеріали та інші основні активи) – 83 000/51,9
На 01.07.2018 р. залишки на рахунках:
Спонсорські –27,5
Спецфонд – 276,3
   Велика робота колективом за підтримки батьків у цьому навчальному році проведена в питаннях зміцнення та розвитку матеріальної бази ліцею:
-          у гуртожиток придбано нові меблі (ліжка, шафи, столи, тумби);
-          придбано два комплекти мультимедійного обладнання;
-          у гуртожитку, де проживають учні, капітально відремонтовано 8 кімнат;
-          поліпшено побутові умови для учнів, які проживають у гуртожитку;
В навчальному закладі продовжується виготовлення корпусних меблів та тротуарної плитки.
Введено в експлуатацію котельні на твердому паливі.
Колективом ліцею продовжувалась активна розбудова навчального господарства.
В цьому році освоєно майже 30 га земельної ділянки ліцею. На полі вирощується 9600 кущів чорної смородини, збільшено яблуневий сад до 2.3 тисячі яблунь. Окрім того очікуємо урожай пшениці, ячменю, гречки, посіви яких займають 20 га. Для потреб їдальні та харчування учнів вирощується овочева група: картопля, столовий буряк, цибуля та капуста.
Функціонує третій рік поспіль пасіка ліцею та закладено базу для тваринництва.
На наступний 2018 – 2017 навчальний рік перед керівником навчального закладу та колективом стоїть завдання і надалі створювати позитивний імідж навчального закладу, зміцнювати матеріально-технічну базу, оновлювати професії; прикласти максимум зусиль для створення належних умов навчання учнів та роботи колективу.